Produkty

TSB

Modułowa konstrukcja węzła do szybkiego montażu;
Mieszalnik dwuwałowy;
Przygotowany do produkcji do 100m3;
Pojemność zasobników kruszywo:
-       4x20m3 (wykonane z paneli);
-       4x40m3 (wykonane z paneli);
Załdunek kruszyw do mieszalnika za pomocą skipu wywracalnego;
Wyposażenie: silosy, system filtrów, dozowanie domieszek, pomiar wilgotności.

Gallery

BlaCK_SystemCOMPETEQRENPMEPRIMEAPCER


Copyrights © Arcen 2019 - All rights reserved
Developed by IFT MULTIMEDIA