Produkty | AUTOMATYKA

EURO XXI BETON

Oprogramowanie sterujące EUROXXI zostało zaprojektowane do obsługi procesu produkcji betonu towarowego oraz prefabrykatów;
Aplikacja kontroluje proces mieszania, ważenia , transportu, dozowania i magazynowania składniów. System jest łatwy w obsłudze a cały proces produkcji widoczny jest na 2 oddzielnych monitorach w postaci wizualizacji graficznej;
System działa w oparciu o system Windows co umożliwia intuicyjna obsługę;
Pełna kontrola całego procesu produkcyjnego eliminuje błędy człowieka, zapewnia powtarzalność i wysoką jakość produkcji, pozwala na kontolę kosztów co zapewnia pełne bezpieczeństwo i efektywną pracę maszyny;
Zapewnienie wsparcia technicznego oraz dokonanie aktualizacji i/lub ewentualnych modyfikcji ustawień oprogramowania możliwe za pomocą zdalnego systemu poprzez połączenie internetowe.

Gallery

BlaCK_SystemCOMPETEQRENPMEPRIMEAPCER


Copyrights © Arcen 2020 - All rights reserved
Developed by IFT MULTIMEDIA