Produkty | AUTOMATYKA

EUROX

Oprogramowanie sterujące EURO X zostało zaprojektowane do obsługi procesu produkcji betonu towarowego oraz prefabrykatów. Umożliwia i zapewnia:
      - Wysoką wydajność;
      - Łatwą i nieskomplikowaną obsługę;
      - Wysoką jakość wytwarzanego produktu;
      - Dokumentację procesu produkcji i zarządzania;
      - Bezpieczeństwo i wydajność całego procesu;
System sterowania pracuje w oparciu o system Windows i posiada przejrzystą wizualizację graficzną całego procesu produkcyjnego na ekranie monitora.

Gallery

BlaCK_SystemCOMPETEQRENPMEPRIMEAPCER


Copyrights © Arcen 2019 - All rights reserved
Developed by IFT MULTIMEDIA